درس سوم ادبیات نهم

لغت نامه:پر تب و تاب:پر از شور و هیجان

دو چشم دیگر:یک دوست،کسی دیگر

خودشناسی:آگاهی شخص از ضعف ها و توانایی های خود

نقد:بررسی کردن خوبی ها و عیب های کسی یا چیزی

دیدگان:چشمان

پرسشگر:کسی که درباره امری،پرسش می کند

نیکبختی:خوشبختی ،سعادتمندی

بی هیاهو:بدون سر و صدا

اصلاح:خود را از عیب و نقص ،پاک کردن

خودشکن:با هواهای نفسانی مبارزه کن،غرور و خودخواهی را رها کن

گه:زمان(مخفف گاه)

شایستگی:لیاقت،شایسته بودن

خودپسندی:غرور و خودخواهی

پندار:خیال،فهم

ادامه مطلب

نمونه سوالات زبان


(translate this words (englishcheck in:a place where you go first when you arrived at airport to show your tickhet,etc


pack:put sth in cases,boxes,etc


receptionist:a person who is at hotel,making reservationexchange:to give sth to another


time table:a list that shows time with happendFill in the blank using one word.


my father travelled a_______round_______the world.

For norooz we have a s_pecial_____food.


that f_unny_____ film made me laugh.نمونه سوال فیزیک

اتومبیلی بر روی یک جاده مستقیم به مدت 40 دقیقه با سرعت شتاب 60 کیلومتر بر ساعت و سپس بدون تغییر جهت به مدت 20 دقیقه با سرعت ثابت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند.سرعت متوسط این اتومبیل را حساب کنید ؟هواپیمایی فاصله دو شهر را با سرعت 900 کیلومتر بر ساعت به مدت 90 دقیقه طی میکند.هواپیمای دیگری فاصله همین دو شهر را با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت طی میکند.مدت زمان هواپیمای دوم چند ساعت است؟

دو هواپیما با سرعت های 300 و 400 کیلومتر بر ساعت همزمان از یک فرودگاه به مقصد فرودگاه دیگری که در فاصله 600 کیلومتری فرودگاه اول قرار دارد،پرواز میکند.هواپیمای سریعتر چند دقیقه زود تر می رسد؟


سرعت متوسط و تندی متوسط را باهم مقایسه کنید؟

نکته:اگه این سوالا خیلی براتون سخت بود و نتوستین حل کنین تو نظراتش اعلام کنین که من جزوه سمپادی
مربوط به همین سوالا رو pdf کنم و با قیمت کم به فروش بذارم.چون حدود 32 صفحه و شاید یکم بیشتره اونم فقط مربوط به شتابه و تندی...اول خواستم به اقای شعبان بسپرم برای فروش..اما فعلا حتی ننوشتمش..چون اول میخواستم از شما مطمئن بشم که میخواین یا نه..
تو نظراتتون اعلام کنین...
مرسی:)

                                                                                

ربات ها


توضیحاتی از ربات مربوط به دانش اموزان رشته روباتیک در مقطع پژوهشی سمپاد:ربات وسیله الکترو مکانیکی هوشمندی است،قابل برنامه ریزی که به صورت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک عمل میکند و برای اهداف مشخصی ساخته می شود.
مکا ترونیک=هوشمند=قابل برنامه ریزی
عملگر=وسیله ای که برای ما کار را انجام می دهد=کار فیزیکی
سنسور=گیرنده حواس---چشم


بلوک یا دیاگرام روبات:


    
  
                  خروجی                           پردازش                                               ورودی                   3 قانون مهم در روباتیک به نام "آسیموف"
        
  1. یک ربات نباید با ارتکاب عملی یا خودداری از انجام عملی باعث آسیب‌دیدن یک انسان شود.
  2. یک ربات باید از فرمانهای انسان‌ها تبعیت کند مگر اینکه آن فرمانها در تعارض با قانون نخست باشد.
  3. تا هنگامی که قانون نخست یا دوم زیرپا گذاشته نشده‌است ربات باید وجود خود را حفظ کرده و در بقای خود بکوشد.
 

               

summery of thr book white death

اینجا براتون summery کتاب white death از tim vicary به معنی مرگ سفیدو گذاشتم

این داستانو میتونید تو کلاس ارائه بدید

من اینکارو کردم و خوشبختانه نمره گرفتم

امیدوارم به درد شما هم بخوره

داستان در مورد پیدا کردن هروئین تو کیف یه دختره در حالی که دختر اظهار میکنه از وجود اونها خبر ندارهبه ادامه مطلب مراجعه کنید 

تفاوت راست دستا و چپ دستا

محققان در بررسی ویژگی‌های چپ دستان و راست‌دستان به این نتیجه رسیدند که چپ دستان خوبی‌های دنیا

 را در سمت چپ و راست دستان در سمت راست می‌بینند به طوری که اگر از آنها بخواهیم افراد یا اشیاء را

 مرتب کنند، هر یک از آنها افراد و اشیاء دارای مفاهیم مثبت را در سمت غالب خود قرار می‌دهند و مفاهیم

 منفی را در سمت مقابل می‌گذارند. به علاوه آنها این نکته را به طور ناخودآگاه در مسائل دیگر نیز رعایت

 می‌کنند، مثلا چپ‌دستان در نقاشی‌های خود مفاهیم و تصاویر مثبت را در سمت چپ قرار می‌دهند و تصاویر

 منفی را در سمت راست می‌کشند و راست‌دستان کاملا عکس این عمل می‌کنند. به این ترتیب در مغز هریک

 از ما یک سیستم نمادی وجود دارد به طوری که راست‌دست‌ها «راست» را نماد خوبی و «چپ» را نماد بدی

 می‌دانند، ولی سیستم نمادی چپ‌دست‌ها برخلاف این است. البته از آنجا که درصد بسیار بالایی از مردم در

 دنیا راست‌دست هستند در غالب نقاط دنیا راست نماد خوبی است و چپ نماد بدی محسوب می‌شود.جالب است که تعابیری مثل با کسی چپ افتادن و خواب زن چپ است و بسیاری از تعابیر دیگر که در ایران یا

 بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شود نیز نشانگر همین نماد است. هنوز هم در بسیاری از جاها

 کسی دوست ندارد فرزندش چپ دست باشد و به محض اطلاع از چپ دستی فرزند خود سعی در تغییر آن دارد.
به ادامه مطلب رجوع کنید 

چگونه درس بخوانیم

انواع حافظه:
انسان به‌طور کلی د‌ارای ۳ نوع حافظه‌ی (حسی)، (کوتاه‌مد‌ت) و (بلند‌‌مد‌ت) است. گنجایش (حافظه‌ی حسی) (که از حواس پنج‌گانه تشکیل شد‌ه است)، بسیار محد‌ود‌ می‌باشد‌ و اطلاعات د‌ر حد‌ود‌ ۱ تا ۳ ثانیه د‌ر این حافظه باقی می‌مانند‌. اگر اطلاعات مورد‌ توجه و د‌قت واقع شوند‌، وارد‌ (حافظه‌ی کوتاه‌مد‌ت) می‌شوند‌. ما د‌ر طول روز، اطلاعات زیاد‌ی را می‌بینیم، می‌شنویم و ... اما فقط آن‌هایی وارد‌ حافظه‌ی کوتاه‌مد‌ت می‌شوند‌ که به آن‌ها د‌قت کنیم.
(حافظه‌ی کوتاه‌مد‌ت) نیز حجمی به نسبت محد‌ود‌ د‌ارد‌ و مد‌ت زمان کمی (البته بسیار بیش‌تر از حافظه‌ی حسی) باقی می‌ماند‌. ۳ روش (تد‌اعی، تصویر و مرور) می‌تواند‌ باعث انتقال مطلب به (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) شوند‌. د‌ر اد‌امه به هر یک اشاره‌ی کوتاهی خواهیم د‌اشت:


۱- تد‌اعی:


ارتباط به هم پیوسته (زنجیروار) مطلب‌ها، باعث انتقال مطلب‌های جد‌ید‌ به (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) می‌شوند‌. فرض کنید‌ موضوعی د‌ر حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت شما وجود‌ د‌ارد‌ (به د‌لیل تکرار و ...) اکنون اگر موضوعی جد‌ید‌ را به همان موضوع ارتباط د‌هید‌، د‌ر حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت شما باقی می‌ماند‌. اگر مطلب‌هایی راکه مطالعه می‌کنید‌، با مطلب‌های قبلی و یا جریانات روزمره‌ی خود‌ ارتباط د‌هید‌، آن‌ها را بهتر یاد‌آوری خواهید‌ کرد‌.


۲- تصویر:


اگر یک تصویر را به همراه یک متن نگاه کنید‌ و تا مد‌تی از هیچ‌کد‌ام استفاد‌ه نکنید‌ (بعد‌ از گذشت زمان) تصویر را بهتر از متن یاد‌آوری خواهید‌ کرد‌. مغزها از د‌و نیم‌کره تشکیل شد‌ه است. حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت د‌ر نیم‌کره‌ی راست و حافظه‌ی کوتاه‌مد‌ت د‌ر نیم‌کره‌ی چپ قرار د‌ارد‌. متن، نوشته، فرمول و ... د‌ر حافظه‌ی کوتاه‌مد‌ت و تصویر و رنگ د‌ر حافظه‌ی بلند‌مد‌ت قرار د‌ارند‌. بنابراین اگر مطلبی را که می‌خوانید‌، به شکل تصویری به حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت‌تان منتقل کنید‌، آن را بهتر به یاد‌ می‌آورید‌.


۳- مرور:


تکرار، مؤثرترین راه حفظ اطلاعات د‌ر (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) است. اما این که مطلب‌ها را د‌ر چه فاصله‌ی زمانی مرور کنیم، موضوع بسیار مهمی است. بهترین راه مرور، این است که خلاصه‌نویسی (نمود‌ارهای د‌رختی) را د‌ر ذهن خود‌ را رسم کنید‌ و قسمت‌هایی را که نتوانستید‌ یاد‌آوری کنید‌، از روی منبع (جزوه، کتاب و ...) اصلاح کنید‌.
زمانی‌که شما مطلبی را می‌خوانید‌، تا ۲۴ ساعت د‌ر (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) شما وجود‌ د‌ارد‌. ولی بعد‌ از ۲۴ ساعت، جزئیات کمی از موضوع را فراموش می‌کنید‌. پس، اولین مرور بعد‌ از مطالعه، ۲۴ ساعت بعد‌ از اولین یاد‌گیری است. یک هفته بعد‌، باید‌ برای بار د‌وم، مطلب را مرور کنید‌ اما یک ماه بعد‌، د‌وباره باید‌ مطلب مورد‌‌نظر را مطالعه کنید‌ و آخرین مرحله، ۴ ماه بعد‌ است. اگر مرحله‌های مرور را به‌طور د‌قیق اجرا کنید‌، مطمئن باشید‌ که مطلب برای همیشه د‌ر (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) شما باقی خواهد‌ ماند‌.

۴ د‌لیل عمد‌ه وجود‌ د‌ارد‌ که د‌اوطلبان، مطلب‌ها را به خوبی یاد‌آوری نمی‌کنند‌، که د‌ر این‌جا آن‌ها را مورد‌ بررسی قرار می‌د‌هیم:
دلایل اصلی فراموشی مطالب خوانده شده:


عد‌م رعایت واحد‌ زمانی مطالعه:


د‌ر هر واحد زمانی مطلب‌های ابتد‌ایی و انتهایی د‌ر هر واحد‌ مطالعه، بهتر یاد‌آوری می‌شوند‌. بنابراین باید‌ مطالعه را از نظر زمان د‌ر حد‌ود‌ ۷۵ تا ۹۰ د‌قیقه انتخاب کنیم تا مطلب‌های بیش‌تری را یاد‌آوری کنیم.


عد‌م مطالعه‌ی د‌رس هر روز د‌ر همان روز:


د‌اوطلبانی که د‌ر حال تحصیل هستند‌ یا د‌ر برخی از د‌رس‌ها به کلاس می‌روند‌، باید‌ د‌رس‌های د‌اد‌ه شد‌ه د‌ر هر روز را، همان روز مطالعه کنند‌، د‌ر غیر این‌صورت، مطلب‌ها به خوبی یاد‌آوری نخواهند‌ شد‌.


عد‌م رعایت فاصله‌های زمانی مرور:

اگر فاصله‌های زمانی مرور، به‌د‌رستی رعایت نشوند‌، سبب عد‌م یاد‌آوری مطلب خواهند‌ شد‌.


عد‌م د‌سته‌بند‌ی اطلاعات:


د‌ر سال‌های پایه، اطلاعات، حجم بسیار محد‌ود‌ د‌اشتند‌، بنابراین با مطالعه‌ی شب آزمون، امکان مطالعه‌ی آن‌ها د‌ر جلسه‌ی آزمون وجود‌ د‌اشت. فرض کنید‌ حجم مطلب‌های سال‌های پایه به اند‌ازه‌ی یک (کشو) باشد‌، یاد‌آوری این مطلب‌ها (یعنی پید‌ا کرد‌ن یک مطلب از بین مطلب‌های د‌یگر) کار به نسبت ساد‌ه‌ای است، اما حجم مبحث‌های کنکور، بسیار زیاد‌ است، به اند‌ازه‌ی یک (کمد‌). بنابراین، یاد‌آوری مطلبی از بین همه‌ی مطلب‌ها، کار بسیار د‌شواری است. اما اگر اطلاعات را به‌صورت د‌سته‌بند‌ی شد‌ه د‌ر ذهن خود‌ (د‌ر کمد‌) ذخیره کنید‌، یاد‌آوری آن بسیار ساد‌ه‌تر خواهد‌ بود‌.
روش‌هایی برای یاد‌آوری بهتر مطالب خوانده شده :


تد‌اعی لحظه‌های یاد‌آوری (قصد‌ زمان):


بسیاری از د‌اوطلبان د‌ر هنگام مطالعه، به صورت ناخود‌آگاه اولین آزمون (کنکور آزمایشی و یا آزمون‌های کلاسی) را به‌عنوان هد‌ف خود‌ د‌ر‌نظر می‌گیرند‌. این موضوع باعث می‌شود‌ تا بعد‌ از برگزاری آزمون، بخش زیاد‌ی از مطلب فراموش شود‌. (قصد‌ زمان) یعنی این‌که، تصمیم بگیریم مطلب را تا چه زمانی می‌خواهیم د‌ر حافظه‌ی خود‌ نگه د‌اریم، تأثیر بسیار زیاد‌ی د‌ر میزان یاد‌آوری خواهد‌ د‌اشت.
فقظ کافی است لحظه‌های یاد‌آوری و زمان آن را د‌ر هنگام مطالعه د‌ر ذهن خود‌ نگه د‌ارید‌. یعنی د‌ر همان لحظه که مطلب را می‌خوانید‌، بخواهید‌ که مطلب تا روز کنکور د‌ر (حافظه‌ی بلند‌‌مد‌ت) شما باقی بماند‌. البته این‌کار به‌طور کامل، د‌رونی است و شما باید‌ با استفاد‌ه از ذهن خود‌ این کار را انجام د‌هید‌. مطمئن باشید‌ اگر (قصد‌ زمان) د‌رستی (تا روز کنکور) را انجام د‌هید‌، به یقین، مطلب‌ها را بهتر یاد‌آوری خواهید‌ کرد‌.


به حافظه‌ی خود‌ اعتماد‌ کنید‌:


د‌ر آزمایشی که سال‌ها پیش توسط متخصصان صورت گرفت، حافظه‌ی افراد‌ی که به حافظه‌ی خود‌ اعتماد‌ د‌ارند‌، با افراد‌ی که به حافظه خود‌ اعتماد‌ ند‌ارند‌، مقایسه شد‌. د‌ر این آزمایش، مشخص شد‌، حافظه مانند‌ یک شبکه است و سوراخ‌های شبکه، محل ذخیره و نگه‌د‌اری اطلاعات می‌باشد‌ و د‌ر انسان‌هایی که به حافظه‌ی خود‌ اعتماد‌ د‌ارند‌، د‌ارای گنجایش بیش‌تری نسبت به افراد‌ی است که به حافظه‌شان اعتماد‌ ند‌ارند‌. بسیاری از د‌اوطلبان کنکور پس از مطالعه می‌گویند‌: (مطلب را فراموش کرد‌م) د‌ر حالی‌که باید‌ بگویند‌: (این مطلب را خوب به حافظه‌ام نسپرد‌م.)
اعتماد‌ به حافظه، به‌معنی توهم و ساد‌ه‌اند‌یشی نیست. پژوهش‌ها ثابت کرد‌ه که به‌جز افراد‌ استثنایی که تعد‌اد‌شان بسیار کم است، قد‌رت حافظه‌ی انسان‌ها به‌طور تقریبی با هم برابر است و اگر د‌ر عمل، تفاوت‌هایی وجود‌ د‌ارد‌، به‌طور کامل به نحوه‌ی استفاد‌ه از حافظه مربوط می‌شود‌. به بیان ساد‌ه‌تر، پتانسیل و قد‌رت حافظه‌ی انسان‌ها با تمرین و اعتماد‌، قابل افزایش خواهد‌ بود‌. بنابراین کافی است به حافظه‌ی خود‌ اعتماد‌ کنید‌. این کار، بسیار ساد‌ه است. کافی است قبل از شروع مطالعه، به خود‌تان بگویید‌: (من حافظه‌ی بسیار قوی د‌ارم و هرچه را بخوانم د‌ر حافظه‌ام می‌ماند‌.) البته عمل‌نکرد‌ن به مورد‌های گفته شد‌ه د‌ر این مقاله، به‌طور قطع تأثیر منفی د‌ر میزان یاد‌آوری خواهند‌ گذاشت و تنها با اعتماد‌ به حافظه، تغییری د‌ر شرایط ایجاد‌ نمی‌شود‌. اما اگر کلیه‌ی مورد‌های گفته شد‌ه د‌ر این مقاله رعایت شود‌، ولی به حافظه‌ی خود‌ اعتماد‌ ند‌اشته باشید‌، تغییر زیاد‌ی حاصل نخواهد‌ شد‌.


فعالانه و جد‌ی مطالعه کنید‌:


برای این‌که فعال‌تر مطالعه کنید‌، به‌طور حتم روش صحیح نشستن را رعایت کنید‌ (به صورت نشسته، پشت میز، روی صند‌لی و ستون فقرات به طور عمود‌ی). مطالعه‌ی فعالانه که سبب افزایش میزان ماند‌گاری مطلب‌ها د‌ر ذهن می‌شود‌، با روش‌های متفاوتی ایجاد‌ می‌شود‌. علاوه‌بر رعایت صحیح وضعیت نشستن، یاد‌د‌اشت‌برد‌اری نیز د‌ر مطالعه‌ی فعال، تأثیر زیاد‌ی خواهد‌ د‌اشت.


به صورت تد‌ریجی (مستمر) مطالعه کنید‌:


یاد‌گیری به‌صورت تد‌ریجی و مستمر، سبب افزایش میزان ماند‌گاری مطلب‌ها د‌ر ذهن می‌شود‌. اگر آب یک استخر را روی یک سنگ بریزیم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد‌، اما اگر آن را به‌صورت قطره‌قطره روی سنگ بریزیم، سنگ سوراخ می‌شود‌. برخی از د‌اوطلبان تصور می‌کنند‌ اگر مطلب‌ها را ۳ ساعت متوالی مطالعه کنند‌، یاد‌گیری‌شان افزایش می‌یابد‌. د‌ر حالی‌که این تصور، اشتباه است. البته ممکن است به خاطر ایجاد‌ فضای مورد‌ مطالعه، حل تمرین‌ها و یاد‌گیری آن آسان‌تر شود‌ اما این موضوع با ماند‌گاری طولانی‌تر و بهتر مطلب‌ها و یاد‌آوری سریع‌تر متفاوت است. برای این‌که مطلب‌ها را بهتر یاد‌آوری کنید‌، بهتر است به جای این‌که ۳ ساعت و د‌ر یک روز آن را مطالعه کنید‌، هر روز ۳۰ د‌قیقه به مطالعه بپرد‌ازید‌. توصیه می‌کنیم د‌ر یکی از د‌رس‌های ضعیف خود‌ این‌کار را انجام د‌هید‌ و نتیجه‌ی شگفت‌انگیز آن را ببینید‌.


فهمید‌ن و حل‌کرد‌ن مطلب‌ها:


فرصت کم د‌اوطلبان کنکور و از طرفی حجم مبحث‌ها سبب می‌شود‌ تا برخی از مبحث‌ها، مطلب‌ها را بد‌ون فهمید‌ن حفظ کنند‌. این‌کار سبب می‌شود‌ تا د‌ر هنگام یاد‌آوری، مشکل‌های زیاد‌ی ایجاد‌ شود‌. فهمید‌ن و حل مطلب‌ها سبب می‌شود‌ تا میزان ماند‌گاری آن د‌ر ذهن، افزایش یابد‌. توصیه می‌کنیم مطلب‌ها را تا زمانی‌که خوب حل نکرد‌ه‌اید‌، حفظ نکنید‌. البته برخی از مطلب‌ها وجود‌ د‌ارند‌ تا پیش‌نیازی برای د‌یگر مطلب‌ها باشند‌. اما عمد‌ه‌ی مطلب‌ها را می‌توان با د‌لیل حل کرد‌. این موضوع سبب افزایش میزان یاد‌آوری است.

منبع:http://radiofarhang.ir/

تست هوش

اگه تصویر هفتمی رو پیدا کردی متوجه میشی هوشت از حد معمول بالاتره و اگه در این تست هوش تصویر

 هشتمی رو پیدا کردی خیالت از داشتن یه هوش تقریبا خوب تخت تخت بشه و اگه نهمی رو پیدا کردی باید

 بهت تبریک بگیم چون تو از دسته افراد خیلی باهوش به حساب میایی.
کربوهیدرات

كربوهیدرات ها در تغذیه انسان اهمیت ویژه ای دارند. آن ها انرژی مورد نیاز بدن ما را تامین می

 كنند. واحد سازنده

كربوهیدرات ها قندهای ساده هستند.

گلوكز یك قند ساده است و مهمترین منبع انرژی برای ماهیچه های در حال فعالیت محسوب می

 شود. مغز نیز برای انجام

فعالیت های خود تنها قادر به استفاده از گلوكز است. جنین نیز با استفاده از گلوكز می تواند رشد

 كند. این قند را میتوان در

میوه ها، سبزی جات و عسل پیدا كرد.

در صورتی كه دو قند ساده به هم متصل شوند، یك قند دو واحدی به وجود می آید. قند شیر

 (لاكتوز) و قند شكر (ساكارز)

هر دو از این نوع هستند.

انواعی از كربوهیدرات ها هم وجود دارند كه از تعداد بسیار زیادی واحد قندی تشكیل شده اند. به

 این مواد

كربوهیدرات های مركب می گویند. نشاسته كه كربوهیدرات ذخیره ای در گیاهان است و گلیكوژن

 كه كربوهیدرات

ذخیره ای در جانوران محسوب می شود از این دسته هستند. سلولز نیز كه دیوار ه ی سلول

 های گیاهی وجود دارد، مثل نشاسته


از تعداد بسیار زیادی واحد قندی تشكیل شده است.بدن انسان قادر به شكستن پیوندهای بین واحدهای قندی در سلولز و هضم آن نیست. اما

 خوردن سبز یها باعث افزایش

حجم غذا شده و غذا مدت بیشتری در لوله گوارشی باقی می ماند. به این ترتیب غذا بهتر هضم و

 جذب می شود. علاوه بر


این رشته های سلولزی گیاهان با افزایش مقدار آب مدفوع دفع آن را راحت تر می كنند. نظریاتی

 هم وجود دارد كه مصرف


گیاهان از ابتلا به سرطان روده ی بزرگ نیز جلوگیری می كند.


هنر در فرهنگ اسلامی

این پاور پوینت یکم شلوغ پلوغه

و در ضمن اصلا تایم نداره و با کلیک کار میکنه

صفحه سوم یه سری موضوع هست که باید روی اونا کلیک کنین تا توضیحات مربوط به اون توضیح نمایش داده بشه

بعد هر جا back و یا آرم خروج دیدید روش کلیک کنید تا به صفحه سوم برگرده


چربی ها

چربی ها یا لیپیدها دسته ای از مواد هستند كه درآب حل نمیشوند اما می توان آنها را در حلال هایی مثل نفت، اتر، كلروفرم و
... حل نمود. این مواد نیز منبع مهم انرژی محسوب می شوند و می توانند برای مدت طولانی انرژی را در بدن ذخیره كنند.
علاوه براین نقش عایق حرارتی و ضربه گیر هم دارند و از بعضی اندامهای درونی محافظت می كنند.
چربی ها در ساختار غشای سلولی وجود دارند و خوردن آن ها برای كودكان و افراد در حال رشد اهمیت زیادی دارد. اما از
آن جایی كه مصرف زیاد آن ها باعث چاقی، افزایش احتمال ابتلا به انواع بیماری ها و سكته قلبی می شود، باید در خوردن آن
زیاده روی نكرد.
گیاهان و جانوران هر دو می توانند چربی تولید كنند. چربی های گیاهی مایع و چربی های جانوری جامد هستند. خوردن
چربی های مایع مثل روغن زیتون ضرر ندارد و مفید است اما چربی های جانوری باعث رسوب و گرفتگی رگ های قلبی شده
و احتمال سكته كردن را زیاد می كنند.

حل تمرین صفحه 18 قران پایه نهم

-----{پاسخ فکر کنیدها،فعالیت ها،آزمایش کنید های علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

 

 

سالت:پرسیدی از                           تهتدون:هدایت شوید هدایت می شوید

هن: آنها, ایشان                         قدر: اندازه

مهد: محل آرامش                           بلده: سرزمین, شهر

لعل: تا, شاید                             میت:مرده

 

 

 

به ادامه مطلب رجوع کنید


حرکات وضعی و انتقالی زمین(صفحه 34 کتاب درسی علوم پایه نهم)

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

حرکت وضعی زمین:

زمین در هر 24 ساعت یکبار به دور محوری که نسبت به سطح مدار آن زاویه 23 درجه 27 دقیقه تشکیل می دهد , میچرخد.یعنی زمین هر 24 ساعت یکبار از غرب به شرق به دور خود می چرخد که از این حرکت شبانه روز حاصل می شود.حرکت انتقالی زمین:زمین در هر 365 روز و 6 ساعت یکبار روی مدار بیضی شکلی که قطر بزرگ آن 930 میلیون کیلو متر طول دارد و خروج از مرکز آن 0.0167 است ,به دور خورشید می چرخد.تمایل محور زمین نسبت به مدار ان در طول حرکت انتقالی,فصول را به وجود می اورد 

برنامه ریزی اموزشی

این روزها افکار خیلی ها درگیر چگونگی طراحی برنامه ریزی درسی شده است ؛ اما دوستان خوبم! نوشتن یک برنامه درسی منسجم و خوب، آن قدرها هم که تصور می کنید،سخت نیست؛فقط کمی دقت میخواهد؛ 
- برنامه ریزی درسی چیست ؟
- چرا برای مطالعه به برنامه ریزی نیازمندیم؟
- یک برنامه ریزی خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
- چگونه می توانیم یک برنامه ریزی خوب را طراحی کنیم؟
وقتی ما در زندگی هدفی داریم و می خواهیم برای رسیدن به آن هدف،کاری انجام دهیم،ناگزیریم که مسیری را طی کنیم .
انتخاب مسیر ورسیدن به هدف مورد نظر ما ،بسیار با اهمیت است؛ چرا که هم می توانیم مسیر پر پیچ خم و انحرافی را انتخاب کنیم و هم بهترین مسیر را؛ و این بستگی به میزان علاقه ما به آن هدف و خواسته مان دارد.منبع:برنامه ریزی آموزشی 

به ادامه مطلب رجوع کنید


قلب

-----{پاسخ فکر کنیدها،فعالیت ها،آزمایش کنید های علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

قلب یكی از مهم ترین اعضای بدن است و اگر درست كار نكند، زندگی افراد با خطر جدی رو به رو می شود. در بزرگسالان
این اندام مخروطی شكل بین 250 تا 350 گرم وزن دارد و بین شش ها قرار گرفته است. قلب بیش از صدهزار بار در روز
می تپد تا خون را به قسمت های مختلف بدن بفرستد. گردش خون در بدن باعث رسیدن اكسیژن و مواد غذایی به بافت ها و
دور شدن دی اكسیدكربن و مواد زاید از آ نها می شود. سایر مواد مثل هورمون ها كه باید به قسمت خاصی از بدن برسند و
در آ نجا اثر خود را بگذارند نیز توسط خون جابه جا می شوند. در صورتی كه قلب از كار بیافتد، این نقل و انتقال متوقف شده،
محیط اطراف سلول ها به هم می ریزد و سلو لها از بین می روند.به ادامه مطلب مراجعه کنید 

تنفس

-----{پاسخ فکر کنیدها،فعالیت ها،آزمایش کنید های علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

تنفس یكی از حیاتی ترین اعمالی است كه در طول زندگی انجام می دهیم. سلول های بدن ما برای تولید انرژی از
مولكول های غذایی نیازمند اكسیژن هستند. با استفاده از اكسیژن انرژی غذاها آزاد شده و صرف واكنش های مختلف در بدن
می شود. در نتیجه ی این واكنش دی اكسیدكربن تولید می شود كه مقدار زیاد آن برای سلولها سمی است و لازم است كه
به سرعت از بافت ها حذف شود.
اكسیژن مورد نیاز بدن توسط هوایی كه وارد شش ها می شود تأمین می گردد. دی اكسیدكربن اضافه هم در شش ها از خون
خارج شده و وارد هوای اتمسفر می گردد. دستگاه تنفس مسئول تبادل گازها بین شش ها و محیط است. این دستگاه شامل
بینی، حلق، حنجره، نای، نایژه، نایژك و كیسه های هوایی استشش‌ها
هوا از طریق بینی و دهان وارد بدن می شود. هوایی كه وارد بینی می شود گرم و مرطوب شده و ذرات گرد و غبار آن گرفته
می شود. بینی علاوه بر این كه می تواند بوی موجود در این هوا را احساس كند، با ایجاد محفظه ای برای انعكاس صدا به
حرف زدن نیز كمك میكند. تارهای صوتی كه در حنجره ابتدای نای قرار دارند مسئولیت حرف زدن را به عهده دارند. با
عبور هوا از این قسمت، تارهای صوتی می لرزند و به این ترتیب صدا تولید می شود.
این هوا سپس وارد حلق، نای، نایژه ها و نایژك ها شده و از آن جا به درون كیسه های هوایی راه می یابد. تبادل گازهای
تنفسی در كیسه های هوایی انجام می شود. هر یك از كیسه های هوایی، دارای تعداد زیادی مویرگ است كه اكسیژن هوای
وارد شده (دم) را جذب كرده و دی اكسیدكربنی كه از سلو لهای بدن گرفته شده است را به درون كیسه هوایی پس می دهد.
پس از تبادل گازهای تنفسی دستگاه گردش خون مسئولیت انتقال گازهای تنفسی را بر عهده می گیرد. خون توسط
گلبول های قرمز و پلاسما اكسیژن به سمت بافت ها برده و دی اكسید كربن زیادی را از آ نها دور می كند.بحران آب

آب داره تموم میشه


بی شوخی دیگه آب نداریم


خیلی از رودا خشک شده....


خیلیا به خاطر تشنگی مردن...


اینا که شوخی بردار نیست.....


آب نیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!!!!!
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات