تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) - مطالب -----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----
کانال تلگرام رسمی ما تبلیغات شما در این مکان

پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه یازدهم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:1394/10/03


تاریخ پایان:1394/10/09


«سؤالات مسابقه»

1- آیه 159 سوره آل‌عمران، درباره‌ی مشورت چه فرمانی می‌دهد؟
1) مشورت مردم با پیامبر
2) مشورت پیامبر با مردم
3) مشورت مردم با مردم
2- حضرت ابراهیم درباره‌ی فرمان ذبح فرزندش، از چه کسی نظر خواست؟
1) از هسمرش هاجر
2) از فرزندش اسماعیل
3) از همسرش ساره
3- آیه 38 سوره شوری، به کدام ویژگی اجتماعی اهل ایمان اشاره دارد؟
1) عفو و گذشت از خطاکاران
2) شرکت در مراسم حج و عمره
3) مشورت در امور خانواده و جامعه
4- بر اساس آیات قرآن، رأی و نظر مردم در چه اموری اعتبار ندارد؟
1) احکام و دستورات دینی
2) سیاست داخلی و خارجی
3) انتخاب و تعیین مسؤولین

5- قرآن برای شناخت دشمن، به کدام ویژگی او اشاره کرده است؟
1) ناراحتی او در صورت موفقیت مؤمنان
2) شادمانی او، به هنگام مشکلات مؤمنان

3) هر دو مورد


هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه دهم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:1394/09/26


تاریخ پایان:1394/10/02

«سؤالات مسابقه»


1 - آیه 62 سوره کهف، به چه امری اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)


تحمل سختی‌ها در کسب علم


تحمل سختی‌ها در جهاد


تحمل سختی‌ها در خانواده


2 - در ماجرای موسی و خضر، هدف از تحصیل علم چیست؟ (امتیاز : 4)


کسب معنویت


رشد و کمال


رسیدن به آخرت


3 - در آیه 85 سوره اسراء، خداوند چه چیزی را اندک می‌شمرد؟ (امتیاز : 4)


همه علوم بشری


همه ثروت بشری


همه قدرت بشری


4 - در کسب علم و دانش، سفارش اسلام چیست؟ (امتیاز : 4)


از هر کس در هر کجا


از مسلمان یا کافر


هر دو مورد


5 - آیه 77 سوره قصص به چه امری تأکید دارد؟ (امتیاز : 4)


علم آموزی به دیگران


احسان به دیگران


تواضع در برابر دیگرانهزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگپاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه نهم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:1394/09/19


تاریخ پایان:1394/09/25


«سؤالات مسابقه»


1- پایان آیه صلوات، بر چه امری تأکید می‌ورزد؟


1) اظهار ادب به پیامبر


2) تسلیم بودن در برابر پیامبر


3) جلب رضایت پیامبر


2- واژه (ربّ) در قرآن، بیش‌تر به چه صورتی به کار رفته است؟


1) ربّک


2) ربّکم


3) ربّهم


3- آیه اول سوره شرح، به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟


1) تعبّد و عبادت


2) جهاد و هجرت


3) سعه صدر


4- آیات 3، 11 و 17 سوره نجم به کدام ویژگی پیامبر تأکید دارد؟


1) عصمت پیامبر


2) علم الهی پیامبر


3) شفاعت پیامبر


5- رسول خدا برای امّت پس از خود، نگران چه امری بود؟


1) هواپرستی


2) دنیازدگی


3) هر دو مورد


هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگپاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه هشتم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:1394/09/12


تاریخ پایان:1394/09/18

«سؤالات مسابقه»


1 - نام پیامبر اسلام در کدام یک از کتاب‌های آسمانی آمده است؟ (امتیاز : 4)


تورات


انجیل


هر دو مورد


2 - هدف پیامبران از قیام و دعوت مردم چه بوده است؟ (امتیاز : 4)


زندگی بهتر


انسان بهتر


دنیای بهتر


3 - دشمنان پیامبر، کدام نسبت را به آن حضرت نمی‌دادند؟ (امتیاز : 4)


دروغگو


جادوگر


مجنون


4 - عدد دشمنانی که در جنگ‌های دوران پیامبر کشته شدند، چه مقدار است؟ (امتیاز : 4)


حدود هزار نفر


حدود پنچ هزار نفر


حدود ده هزار نفر


5 - در ماجرای مباهله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چه کسانی را به همراه خود برد؟ (امتیاز : 3)


اصحاب نزدیک


همسران و فرزندان


اهل بیت علیهم السلام


هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه هفتم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:05 /09 /1394


تاریخ پایان 1394/09/11


«سؤالات مسابقه»


1- آیه آخر سوره‌ی فجر درباره‌ی چه کسانی است؟


1) کسانی که از خدا راضی هستند


2) کسانی که خدا از آن‌ها راضی است


3) هر دو مورد


2- قرآن، کسی را که از خدا جدا شده، به چه کسی تشبیه کرده است؟


1) فردی که در حال سقوط از آسمان است


2) فردی که در حال غرق شدن در دریاست


3) فردی که در بیابان سرگردان است


3- آیه 103 سوره صافات، به کدام ویژگی ابراهیم و اسماعیل اشاره دارد؟


1) اخلاص در کارها


2) تسلیم در برابر فرمان خدا


3) مبارزه با دشمنان خدا


4- حاجیان در صفا و مروه به یاد چه کسی سعی می‌کنند؟


1) حضرت ابراهیم


2) حضرت اسماعیل


3) حضرت هاجر


5- آیه 6 سوره جمعه بر کدام ویژگی اولیای خدا تأکید دارد؟


1) نترسیدن از دشمن


2) نترسیدن از مرگ


3) ترس از خدا
پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه ششم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:28 /08 /1394

تاریخ پایان 1394/09/04


«سؤالات مسابقه»


1- امام کاظم(علیه‌السلام)، اولین شناخت ضروری برای هر انسان را چه دانستند؟

1) شناخت خود

2) شناخت خدا

3) شناخت هستی

2- در قرآن، کدام امر در مورد خداوند، بیش‌تر به کار رفته است؟

1) تسبیح و تنزیه

2) حمد و سپاس

3) تکبیر و تعظیم

3- در مورد خداوند، چه چیزی قابل شناخت نیست؟

1) صفات خداوند

2) افعال خداوند

3) حقیقت ذات خدا

4- بر اساس آیه 56 سوره ذاریات، راه رسیدن انسان به کمال چیست؟

1) تحصیل علم

2) بندگی خدا

3) خدمت به مردم

5- آیات آخر سوره‌ی زلزال، به چه امری تأکید دارد؟

1) محاسبه اعمال نیک

2) محاسبه اعمال ناپسند

3) محاسبه دقیق همه اعمال


پاسخ :  21323

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه پنجم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:14 /08 /1394

تاریخ پایان 1394/08/20


«سؤالات مسابقه»


1- آیه 45 سوره‌ی مدثر به کدام خطر اشاره دارد؟

1) ترک نماز و روزه

2) همرنگی با گنهکاران

3) ترک انفاق و صدقه

2- آیه 54 سوره مائده به کدام ویژگی اهل ایمان اشاره دارد؟

1) نترسیدن از سرزنش دیگران

2) نترسیدن از هجوم دشمنان

3) نترسیدن از کثرت دشمنان

3- خداوند در قرآن به چه کسانی وعده هلاکت داده است؟

1) دین گریزان

2) کافران و مشرکان

3) اسراف‌کاران

4- آیه 14 سوره حجرات از چه کسانی انتقاد می‌کند؟

1) کسانی که نابجا ادعای ایمان می‌کنند

2) کسانی که از پیامبر اطاعت نمی‌کنند

3) کسانی که از جانشین پیامبر پیروی نمی‌کنند

5- بر اساس آیات و روایات، کدام امر حافظ اسلام است؟

1) نماز و روزه

2) حج و عمره

3) امر به معروف و نهی از منکر


پاسخ :  21313

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه چهارم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:7 /08 /1394

تاریخ پایان 1394/08/13«سؤالات مسابقه»


1- کدام زن، با نهی از منکر خود جان حضرت موسی را نجات داد؟
1) همسر فرعون
2) مادر موسی
3) خواهر موسی
2- آیه 7 سوره محمد، به چه امری اشاره دارد؟
1) ورود در بهشت با یاری دین خدا
2) دریافت یاری خدا با یاری دین خدا
3) نجات از دوزخ با یاری دین خدا
3- آیه آخر سوره عصر به چه امری تأکید دارد؟
1) توصیه به حق
2) توصیه به صبر
3) پایداری در توصیه به حق
4- در صورتی که توبه واقعی باشد، خداوند چه گناهانی را می‌آمرزد؟
1) گناهان کبیره
2) گناهان صغیره
3) همه‌ی گناهان
5- قرآن کدام شیوه معاشرت را توصیه می‌کند؟
1) معاشرت بر اساس معروف
2) معاشرت بر اساس رحمت
3) معاشرت بر اساس رضایت


پاسخ :  12331

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ
  


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه سوم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

 تاریخ آغاز:30 /07 /1394

تاریخ پایان 1394/08/06«سؤالت مسابقه»


1 - آیه 37 سوره نجم به کدام ویژگی حضرت ابراهیم اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
1-وفاداری
بت شکنی
ظلم ستیزی
2 - امام حسین(علیه السلام)، هدف قیام خود را چه کاری اعلام کرد؟ (امتیاز : 4)
امر به معروف
نهی از منکر
3-هر دو مورد
3 - خداوند در آیه 53 سوره احزاب از چه کاری نهی می‌کند؟ (امتیاز : 4)
1-آزاررسانی
بد زبانی
بد رفتاری
4 - کلمه‌ی «کذلک»در قرآن، به چه امری اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
وقایع تاریخی
2-سنت‌های الهی
حوادث آینده
5 - مادر دوم امام حسین(علیه‌السلام)، چه کسی بود؟ (امتیاز : 4)
امّ سلمه
2-امّ البنین
امّ کلثوم


پاسخ :  13122

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه دوم-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:23 /07 /1394


تاریخ پایان 1394/07/29«سؤالات مسابقه»1- در روایات، چه تعبیری برای تارک امر به معروف آمده است؟(امتیاز: 4)

1) حیوان بی‌زبان

2) مرده عمودی

3) انسان کر و لال

2- پیامبر اکرم، برای قطع درخت سَمُره، چه قانونی را در اسلام بیان فرمودند؟(امتیاز: 4)

1) همسایه آزاری ممنوع

2) ضرررسانی ممنوع

3) تصرف در مال مردم ممنوع

3- آیه 49 سوره انعام، بر چه امری تأکید دارد؟(امتیاز: 0)

1) اتمام حجت خدا بر مردم

2) عقل، حجت خدا بر مردم

3) محدودیت عقل در حجیت

4- بر اساس آیه 71 سوره توبه، منشأ امر امر به معروف چیست؟(امتیاز: 0)

1) ولایت پیامبر بر مردم

2) ولایت مؤمنان بر فاسقان

3) ولایت مؤمنان بر یکدیگر

5- آیه 82 سوره نحل، خطاب به پیامبر اکرم چه می‌فرماید؟(امتیاز: 4)

1) وظیفه ابلاغ دین

2) خطر سرپیچی مردم

3) هر دو مورد

پاسخ :   22133

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ سوالات درس هایی از قرآن-جلسه اول-1394

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

تاریخ آغاز:16 /07 /1394

تاریخ پایان 1394/07/22


«سؤالات مسابقه»


1 - آیه 97 سوره آل‌عمران بر چه امری تأکید دارد؟ (امتیاز : 4)
لزوم عبادت در شهر مکه
لزوم امنیت در شهر مکه
رعایت اخوّت در شهر مکه

2 - چه تعداد آیات قرآن درباره‌ی مسایل سیاسی اجتماعی است؟ (امتیاز : 4)
حدود یکصد آیه
حدود سیصد آیه
حدود پانصد آیه

3 - ماجرای بخشیدن انگشتر به فقیر در کدام آیه از آیات مربوط به حضرت علی(علیه السلام) آمده است؟ (امتیاز : 4)
آیه تبلیغ
آیه اکمال
آیه ولایت

4 - در قرآن، کدام عمل به منزله وام دادن به خداست؟ (امتیاز : 4)
پرداخت خمس
پرداخت زکات
کمک به فقرا

5 - بر اساس قرآن، مراد از زینتی که باید همراه خود به مسجد برد، چیست؟ (امتیاز : 4)
مال و ثروت
فرزندان
هر دو مورد

پاسخ :   23333

هزینه:فقط یکبار نظر دادن در وبلاگ


پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه هجدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»

1- آیه 177 سوره بقره، چه کاری را نیکی واقعی می داند؟

1) ایمان به خدا

2) حفظ قبله اول

3) استقلال در قبله

2- در فرهنگ دینی، چه کسی یتیم محسوب می شود؟

1) کسی که سوادندارد

2) کسی که ادب ندارد

3) کسی که دین ندارد

3- آیات اولیه سوره یاسین، به کدام ویژگی پیامبر اشاره دارد؟

1) عبادت خالصانه

2) تلاش مخلصانه

3) الگو بودن برای راه مستقیم

4- آیه 102 سوره بقره از چه چیزی مذمت می کند؟

1) یادگیری علوم کافران

2) یادگیری علوم غیردینی

3) یادگیری علوم غیر مفید

5- در فرهنگ قرآن، همسر به چه چیزی تشبیه شده است؟

1) لباس

2) آینه

3) خانه


منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.
پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه هفدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»

1- امام رضا علیه السلام برای وضو، چه آثاری بر شمرد؟

1) نظافت و نشاط

2) قرب به خدا

3) نظافت، نشاط، قرب به خدا

2- سفارش ویژه اسلام به زنان، در هنگام نماز چیست؟

1) عطر و بوی خوش

2) مسواک و دندان ها

3) استفاده از زینت ها

3- آیه 29 سوره فاطر، چه کاری را تجارت بی ضرر، می شمرد؟

1) جهاد در راه خدا

2) نماز و عبادت خالصانه

3) انفاق به محرومان

4- بر اساس روایات، مراد از نیکی هایی که عامل آمرزش گناهان می شود، کدام است؟

1) صدقه روزانه

2) نمازهای روزانه

3) تلاوت قرآن روزانه

5- آیه 45 سوره عنکبوت، به کدام ویژگی نماز اشاره دارد؟

1) فرمان پذیری از خدا

2) دوری از زشتی ها

3) جلب رحمت خدا


منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه شانزدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

سئوالات مسابقه :
 
 
1- محوریت انقلاب اسلامی ایران چه بود؟
1) تحقق خواسته های مردم
2) تحقق دستورات الهی
3) حفظ نام وطن


2- شیوه امام در اداره کشور، مبتنی بر چه چیزی بود؟ 
1) آراء مردم
2) نظرات نخبگان
3) دیدگاه های خود
 
3- در نگاه امام، محدوده انقلاب اسلامی ایران کجا بود؟
1) محدود به مرزهای ایران
2) بدون مرزهای جغرافیایی
3) محدود به کشورهای اسلامی

4- مهم ترین خواسته ی مردم در انقلاب سال 57 چه بود؟
1) استقلال و آزادی
2) حکومت اسلامی
3) هر دو مورد


5- آیه 9 سوره قلم، به کدام خواسته دشمن اشاره دارد؟
1) سازش کاری
2) تفرقه و جدایی
3) غفلت و سرگرمی

منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.


 

پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه پانزدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»
1- اولین فرمان خدا به حضرت موسی علیه السلام چه بود؟
1) دعوت مردم به توحید
2) بازداشت مردم از شرک
3) بازداشت فرعون از طغیان
2- آیه 36 سوره نحل، هدف از بعثت پیامبران را چه می داند؟
1) بندگی خدا
2) مبارزه با طاغوت
3) هر دو مورد
3- آیه 13 سوره ابراهیم، به کدام شیوه نظام های طاغوتی اشاره می کند؟
1) زندان کردن مبارزان
2) تبعید مبارزان
3) به شهادت رساندن مبارزان
4- امام خمینی در مدت 15 سال تبعید، در چه کشورهایی به فعالیت علمی و مبارزاتی خود ادامه داد؟
1) ترکیه و عراق
2) عراق و فرانسه
3) ترکیه، عراق و فرانسه
5- در میان نیروهای مسلح، اولین گروهی که با امام اعلام وفاداری کرد، کدام نیرو بود؟
1) نیروی هوایی
2) نیروی انتظامی
3) نیروهای مردمی
منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.
پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه چهاردم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»
 1 – آیه 56 سوره ذاریات ، چه چیزی را کمال انسان می داند؟ (امتیاز : 4)
 1- علم و معرفت
 2- اخلاق و معنویت
 3- بندگی و عبادت 

2 – کدام پیامبر، به اذن خداوند، از خاک پرنده آفرید؟ (امتیاز : 4) 
1- حضرت ابراهیم 
2- حضرت موسی
 3- حضرت عیسی
 3 – آیه 8 سوره شمس به کدام ویژگی خدادادی انسان اشاره دارد؟ (امتیاز : 4)
 1- شناخت فطری
 2- غرایز نفسانی
 3- قوای عقلانی
 4 – آیات 32 و 33 سوره ابراهیم بر کدام نعمت الهی تاکید دارند؟ (امتیاز : 4)
 1- انواع گیاهان و نباتات 
2- انواع حیوانات خشکی و دریایی
 3- مسخر بودن زمین و آسمان برای انسان
 5 – بعد از نعمت آفرینش ، بزرگ ترین نعمت الهی کدام است؟ (امتیاز : 4)
 1- نعمت والدین
 2- نعمت هدایت
 3- نعمت سلامتی 
منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه سیزدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»

1 – در قرآن کریم ، حق و باطل به چه چیزی تشبیه شده است؟  (امتیاز : 4)

1- آب و برف

2- آب و کف آب

3- آب و بخار آب

 

2 – در آیه 78 سوره حج ، حضرت ابراهیم با چه عنوانی معرفی شده است؟ (امتیاز : 4)

1- پدر مسلمانان

2- برادر مسلمانان

3- پدر همه انسانها

 

3 – در جامعه اسلامی چه کسانی باید عادل باشند ، تا حکومت ، اسلامی شمرده شود؟ (امتیاز : 4)

1- حاکمان جامعه

2- همه مردم جامعه

3- هر دو مورد

 

4 – اگر ظهور امام زمان را به طلوع خورشید تشبیه کنیم ، انتظار ظهور چه معنایی دارد؟ (امتیاز : 4)

1- تحمل تاریکی شب

2- دعا برای طلوع خورشید

3- روشن کردن چراغ در شب

 

5 – بر اساس روایات ، چه زمانی امام زمان علیه السلام ظهور می کند؟ (امتیاز : 4)

1- فراگیر شدن ظلم و ستم

2- فراوان شدن ظالمان و ستمگران

3- پیروی مردم از ظالمان و ستمگران

 


منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه دوازدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

1- حضرت عیسی در گهواره به چه کارهایی سفارش کرد؟

1) انجام نماز
2) ادای زکات
3) هر دو مورد
2- آیه 40 سوره ابراهیم به کدام دعای حضرت ابراهیم اشاره دارد؟
1) برپاداشتن نماز
2) قبولی نماز
3) دعوت به نماز
3- رو به قبله بودن از کدام شرایط نماز است؟
1) شرایط صحت
2) شرایط قبولی
3) شرایط کمال
4- نماز کسانی که نماز می خوانند، اما زکات نمی دهند، کدام شرط نماز را ندارد؟
1) شرط صحت
2) شرط قبولی
3) شرط کمال
5- در زیارت نامه امام حسین علیه السلام، چه امری مقدم شده است؟
1) اقامه نماز
2) جهاد در راه خدا
3) شهادت در راه خدا
 

منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.پاسخ درس هایی از قرآن-جلسه یازدهم-رایگان

-----{پاسخ درس هایی از قرآن-سال95-1394}-----

«سؤالات مسابقه»

1- بر اساس روایات، عزّت جامعه در گرو چیست؟

1) پیروی از رهبران الهی

2) انجام وظایف عبادی

3) رشد و پیشرفت اقتصادی

2- بر اساس روایات، مهم ترین عامل ذلّت افراد در جامعه چیست؟

1) دروغ گویی

2) بخل ورزی

3) سستی و تنبلی

3- آیه 86 سوره اعراف به کدام نعمت الهی اشاره دارد؟

1) کثرت روزی

2) کثرت جمعیت

3) نزول باران

4- بر اساس قرآن، ریشه نافرمانی شیطان از دستور الهی و ذلّت او چه بود؟

1) جهل و نادانی

2) نفاق و تفرقه افکنی

3) تکبر و بزرگی طلبی

5- بر اساس قرآن، چه کسانی در قیامت به یکدیگر لعن و نفرین می کنند؟

1) کافران و مشرکان

2) دوستان و طرفداران ظالمان

3) منافقان و دوچهرگان


منتظر نظرات شما هستیم

هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع حرام می باشد.