سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) سلام: در این وبلاگ سعی کرده ایم بهترین ها را برای شما آماده کنیم.منتظر نظرات و انتقادات شما دوستان گرامی هستیم.با تشکر http://alirezaclassseven.ir 2017-03-21T09:37:59+01:00 text/html 2017-01-14T12:08:53+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوال فصل به فصل ریاضی نهم http://alirezaclassseven.ir/post/3041 <div align="center"><br><font color="#FF0000"><font size="6"><font color="#FF0000"><font size="6">نمونه سوال فصل به فصل ریاضی نهم<br></font></font>هر فصل جداگانه</font></font><font color="#FF0000"><font size="6"><font color="#FF0000"><font size="6"> از درس 1تا9<br></font></font><br></font></font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8282420534/soal_r9_tabaghe_bandi.zip.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font><br></div> text/html 2017-01-13T11:42:00+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی دانلود نمونه سوال ریاضی هشتم (فصل به فصل) http://alirezaclassseven.ir/post/3040 <div align="center"><font color="#FF0000"><font size="6">دانلود نمونه سوال ریاضی هفتم (فصل به فصل)</font></font><br><font size="6"><font color="#FF0000"><br>1.2.3.4.5.6.7.8.9<br><br>به صورت تکی <br><br>...دانلود در ادامه مطلب...</font></font></div> text/html 2017-01-13T11:22:40+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی دانلود نمونه سوال ریاضی هفتم (فصل به فصل) http://alirezaclassseven.ir/post/3039 <div align="center"><font color="#FF0000"><font size="6">دانلود نمونه سوال ریاضی هفتم (فصل به فصل)</font></font><br><font size="6"><font color="#FF0000"><br>1.2.3.4.5.6.7.8.9<br><br>به صورت تکی <br><br>...دانلود در ادامه مطلب...<br></font></font><br><br><br></div> text/html 2017-01-12T11:56:16+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی جواب تمرینات ریاضی نهم http://alirezaclassseven.ir/post/3038 <div align="center"><font color="#FF0000"><font size="6">جواب تمرینات ریـــــاضی نـــهم<br><br>همه ی فصل ها (رایگان)<br><br>دانلود ادامه مطلب....</font></font></div> text/html 2017-01-12T11:53:32+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی جواب تمرینات ریاضی هشتم http://alirezaclassseven.ir/post/3037 <div align="center"><font color="#FF0000"><font size="6">جواب تمرینات ریـــــاضی هشتم<br><br>همه ی فصل ها (رایگان)<br><br>دانلود ادامه مطلب....</font></font></div> text/html 2017-01-12T11:49:45+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی جواب تمرینات ریاضی هفتم http://alirezaclassseven.ir/post/3036 <div align="center"><font color="#FF0000"><font size="6">جواب تمرینات ریـــــاضی هفتم<br><br>همه ی فصل ها (رایگان)<br><br>دانلود ادامه مطلب....<br></font></font></div> text/html 2017-01-05T05:54:54+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات امادگی دفاعی نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3035 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات امادگی دفاعی نهم+پاسخ (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281314084/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-05T05:54:14+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات تفکر وسبک زندگی هشتم(نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3034 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات تفکر وسبک زندگی هشتم+پاسخ (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281314018/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-05T05:52:01+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات تفکر وسبک زندگی هشتم(نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3033 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات تفکر وسبک زندگی هشتم+پاسخ (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8280677276/13951007P413t89253.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-05T05:46:13+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3032 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم+پاسخ (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281313992/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-04T10:50:38+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات قران نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3030 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات قران نهم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281224968/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> text/html 2017-01-04T10:48:27+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات قران هشتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3029 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات قران هشتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281224850/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> text/html 2017-01-04T10:44:04+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات قران هفتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3027 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات قران هفتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281224792/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> text/html 2017-01-03T10:55:21+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات پیام های اسمانی نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3026 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات پیام های اسمانی نهم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281092534/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-03T10:50:52+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات پیام های اسمانی هشتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3025 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات پیام های اسمانی هشتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281092334/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-03T10:42:51+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات پیام های اسمانی هفتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3024 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات پیام های اسمانی هفتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281091484/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-02T05:49:07+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات فارسی نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3023 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات فارسی نهم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280924518/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-02T05:27:50+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات فارسی هشتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3021 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات فارسی هشتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280922868/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2017-01-02T05:17:07+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوال فارسی هفتم (نوت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3020 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات فارسی هفتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280920484/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> </div></div> text/html 2016-12-31T08:51:20+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات عربی نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3019 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات عربی نهم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280678576/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%87%D9%85_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> text/html 2016-12-31T08:45:31+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات عربی هشتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3018 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات عربی هشتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280678126/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%B4_.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> text/html 2016-12-31T08:38:49+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات عربی هفتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3017 <div align="center"><div class="entry-body"> <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات عربی هفتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8280677276/13951007P413t89253.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> </div></div> text/html 2016-12-30T10:26:47+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات علوم نهم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3016 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات علوم نهم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280550342/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> text/html 2016-12-30T10:23:27+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات زبان علوم هشتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3015 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات زبان علوم هشتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8280549750/%D8%B3%D8%B3%D8%B3.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div> text/html 2016-12-30T10:13:15+01:00 alirezaclassseven.ir سجاد عبدالهی نمونه سوالات علوم هفتم (نوبت اول) http://alirezaclassseven.ir/post/3014 <div align="center"><font color="#ff0000"><font size="5">نمونه سوالات علوم هفتم (نوبت اول)</font></font><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8280549018/Q13921214Pq6dc77458.pdf.html" target="_blank" title=""><img style="font-size: 11px; -webkit-user-select: none;" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1305590/baner2.gif"></a><br><br><font color="#330033"><font size="5">رمز فایل:<br></font></font><font face="Mihan-Iransans" size="4">alirezaclassseven.ir</font></div>