تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) - مطالب ابر دانلود سؤال پیام آسمانی
کانال تلگرام رسمی ما تبلیغات شما در این مکان

دانلود سؤال پیام آسمانی هفتم میان ترم نوبت اول

-----{پیام های آسمان،دینی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

نمونه سؤال پیام آسمانی


پایه هفتم


نظر فراموش نشود.درس اول تا چهارم

دارای15سئوال


شامل سئوالات تستی جای خالی وتشریحی


بارم:10نمره
علیرضا صابری

دانلود سؤال پیام آسمانی نهم میان ترم نوبت اول

-----{پیام های آسمان،دینی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

          نمونه سئوال پیام آسمانی نهم


              میان ترم نوبت اول

         نمونه سئوال میان ترم پیام آسمانی نهم


                 از4درس اول / دارای 16 سئوال          

   

         تستی،تشریحی،جای خالی،صحیح وغلط


                    دارای 10نمره(دروس1تا4)
علیرضا صابری