تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) - مطالب ابر چستان های علمی
کانال تلگرام رسمی ما تبلیغات شما در این مکان

چستان های علمی

-----{مطالب بسیار جالب و خواندنی}-----

2 – عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

 

3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

 

4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟ 

 

5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

 

6 – آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

 

7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

 

8- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟ 

 

9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟ 

 

10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

 

11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟ 

 

12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

 

13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

 

14- این سر کوه، اَرّه اَرّه آن سر کوه، اَرّه اَرّه میان کوه، گوشت بره!  –

جواب ها در دامه مطلب است